(ENG)

The Business Academy for Women is a 6-week training program to develop entrepreneurial skills for women.

For the purpose of the brand, I created a dynamic Visual System, which is based on a modular grid and a combination of 2 colors. An unexpected and harmonious color palette is created by blending these two colors together, in different proportions. These colors with the grid can be effectively used in various print or digital applications.
(SK)

Akadémia pre podnikavé ženy je 6-týždňový vzdelávací program na rozvoj podnikateľských zručností pre ženy. 

Pre účel tejto značky som vytvoril dynamický vizuálny systém, pozostávajúci z modulárneho gridu a kombinácie 2 farieb. Prelínaním týchto dvoch farieb v rôznych pomeroch vzniká nečakaná a harmonická paleta farieb, ktoré sa spolu s gridom dajú efektívne využívať naprieč rôznymi digitálnymi alebo tlačovými aplikáciami.
Logo for Akadémia pre podnikavé ženy, on the column grid
Colors and gradients as branding assets for Akadémia pre podnikavé ženy
Modular grid system for Akadémia pre podnikavé ženy
Akadémia pre podnikavé ženy posters
Akadémia pre podnikavé ženy using photography with gradients
Akadémia pre podnikavé ženy stamp
Akadémia pre podnikavé ženy Facebook branding

You may also like

Back to Top