(ENG)

Coworking Slovakia is an association of coworking centers in Slovakia. Its goal is to share its experience, know-how and increase awareness of the contribution of coworking centers to society.

The visual identity of the association is therefore built on a simple modular system, where the central element is a symbol in the shape of a circle. I created this symbol by programming a simple generator from which I then generated a series of random compositions of ellipses and squares placed in the circle. The visual identity then acquires a diverse spirit, while remaining consistent and communicating its core values to the audience effectively.
​​​​​​​(SVK)

Coworking Slovakia je asociácia coworkingových centier na Slovensku. Jej cieľom je zdieľať svoje skúsenosti a know how, zároveň posilniť povedomie o prínose coworkingov pre spoločnosť.  

Vizuálna identita asociácie je preto postavená na jednoduchom modulárnom systéme, ktorého ústredným prvkom je symbol, v tvare kružnice. Tento symbol som vytoril naprogramovaním jednoduchého generátora, z ktorého som následne vygeneroval sériu náhodnych kompozícií elíps a štvorcov. Vizuálna identita vďaka tomu získava rozmanitého ducha, pričom ostáva konzistentná a efektívne komunikuje svoje hlavné hodnoty publiku.

You may also like

Back to Top